1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Father's Day
9:30am 0-750
12:30pm Open
9:30am 0-750
12:30pm Open
9:30am 0-750
12:30pm Open
9:30am 0-750
12:30pm Open
9:30am 0-750
12:30pm Open
12:30pm
Relaxed bridge
1:00pm Masonic
12:30pm
Relaxed bridge
1:00pm Masonic

12:30pm
Relaxed bridge
1:00pm Masonic
12:30pm
Relaxed bridge
1:00pm Masonic

12:30pm
Relaxed bridge
1:00pm Masonic
9:30am Open
12:30pm Open
9:30am Mentor
Game

12:30pm Open
9:30am Open
12:30pm Open
6:00pm 0-750
9:30am Mentor
Game

12:30pm Open
9:30am 0-750
12:30pm Open
9:30am 0-750
12:30pm Open

9:30am 0-750
12:30pm Open
9:30am 0-750
12:30pm Open

12:30pm 0-750
12:30pm 0-750
12:30pm 0-750
12:30pm 0-750
SUMMER
2020
setstats